Eko Turizm Tesisi Kurulumuna Yönelik Ön Fizibilite Raporu

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Proje hakkında bilgi alabilmek amacıyla kurum görüşmesi ve teknik çalışmalar için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Raporda literatür çalışmaları kapsamında ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, hibe ve teşvikler, ulusal ve yerel istatistikler incelenmiştir. Eko-Turizm’de Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında Denizli, Aydın ve Muğla illerinde öncelikli olarak seçilen 9 adet ilçede optimum işletme tasarımı belirlenmiş ve bu tasarımlara yönelik finansal analizler değerlendirilmiştir.

Yatırım kapsamında tesiste konaklama (bungalov, çadır, karavan), kır lokantası, yöresel ürünler, macera parkuru hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir. İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.